• page_head_bg

Thiết bị cắt

  • Hawk Machinery Three Rip Saw

    Hawk Machinery Three Rip Saw

    Hawk Machinery Three Rip Saw chủ yếu được sử dụng để cắt toàn bộ tấm ván thành hai hoặc ba miếng nền, chẳng hạn như sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ rắn, sàn bakelite, ván nhựa và các loại ván khác, là một máy móc quan trọng để sản xuất ván sàn.

  • Hawk Machinery Multi Rip Saw

    Hawk Machinery Multi Rip Saw

    Hawk Machinery Multi Rip Saw chủ yếu được sử dụng để cắt toàn bộ tấm thành nhiều miếng nền theo thông số kỹ thuật, chẳng hạn như sàn composite, sàn gỗ đặc, sàn bakelite, sàn SPC và các loại ván khác.Nó là một máy quan trọng cho sản xuất sàn.